Make a payment

Te Reo videos

Tūāhua o te whārangi: Kua hangaia e mātou Te Tari Taake ngā ataata e ono hei āwhina i a koe ki te whakatū pakihi. Tēnā tirohia mai.

1: Ngā Momo Whakapaparanga o te Pakihi

Ko tēhea momo whakapaparanga e tika ana mō tō pakihi? Kei tēnei ataata, ka whakamāramahia ngā tino whakapaparanga pakihi e toru.

Please wait - video is loading

Flash video | 8:27 mins

Tirohia te tuhinga

Watch the "Business structures" video in English ›

Watch the "Business structures" video in Sign Language ›

한국어로 된 "Business structures"(사업 구조) 영상 보기 ›

观看中文视频《经营方式》 ›

Tēnā tirohia "Find tools and links mentioned in the videos" mō ētahi pitopito kōrero hei āwhina i a koe

Hoki whakarunga

2: Te Tāke Moni Whiwhi me te Tāke Tārewa

He pakihi tāu? Ka kōrerohia e tātou ki ngā āhuatanga o te tāke moni whiwhi me te tāke tārewa.

Please wait - video is loading

Flash video | 6:44 mins

Tirohia te tuhinga

Watch the “Income and provisional tax” video in English ›

Watch the "Income and provisional tax" video in Sign Language ›

한국어로 된 "소득세와 예납세" 비디오 보기 ›

观看中文视频《收入和预缴税》 ›

Tēnā tirohia ēnei whārangi ipurangi mō ētahi pitopito kōrero:

Hoki whakarunga

3: Ngā Ruihi

He aha rā ngā ruihi e taea ai e koe te tono mai mā tō puka tāke moni whiwhi? Ka kōrerohia e tātou ki ngā āhuatanga o ngā ruihi.

Please wait - video is loading

Flash video | 5:44 mins

Tirohia te tuhinga

Watch the “Expenses” video in English ›

Watch the "Expenses" video in Sign Language ›

한국어로 된 "사업비용" 비디오 보기 ›

观看中文视频《支出》 ›

Tēnā tirohia ēnei whārangi ipurangi mō ētahi pitopito kōrero:

Hoki whakarunga

4: Te Whakahekenga Uara

Me he pakihi tāu, me mātau koe ki ngā āhuatanga o te hekenga uara.

Please wait - video is loading

Flash video | 7:20 mins

Tirohia te tuhinga

Watch the "Depreciation" video in English ›

Watch the "Depreciation" video in Sign Language ›

한국어로 된 "감가상각" 비디오 보기 ›

观看中文视频《折旧》 ›

Tēnā tirohia ēnei whārangi ipurangi mō ētahi pitopito kōrero:

Hoki whakarunga

5: Te Rēhita mō te Tāke Hokohoko

Me rēhita mō te Tāke Hokohoko? He aha ngā herenga āu? Tēnā tirohia tā mātou ataata.

Please wait - video is loading

Flash video | 5:42 mins

Tirohia te tuhinga ›

Watch the "Registering for GST" video in English ›

Watch the "Registering for GST" video in Sign Language ›

한국어로 된 "Registering for GST"(부가가치세 등록하기) 영상 보기 ›

观看中文视频《注册商品服务税》 ›

Tēnā tirohia ēnei whārangi ipurangi mō ētahi pitopito kōrero:

Hoki whakarunga

6: Te Whakamau Nama

Ākona ngā āhuatanga o te whakamau nama.

Please wait - video is loading

Flash video | 3:35 mins

Tirohia te tuhinga ›

Watch the "Record keeping" video in English ›

Watch the "Record keeping" video in Sign Language ›

한국어로 된 "Record keeping"(증빙서류 보관하기) 영상 보기 ›

观看中文视频《记录保存》 ›

Tēnā tirohia "Find tools and links mentioned in the videos"mō ētahi pitopito kōrero hei āwhina i a koe.

Hoki whakarunga

Tēnā tirohia ngā rauemi me ngā whārangi ipurangi